نقش مهارت‌آموزی در آموزش دانش تاریخ با تأکید بر پارادایم رانکه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

تاریخ، دانشگاه تربیت معلم تهران.

چکیده

پارادایم رانکه‌ای با تلاش‌های لئوپُلدفُن‌رانکه از تأثیرگذارترین مورخان اروپای سده نوزدهم میلادی بُنیان نهاده شد که تفکرات‌اش تاریخ‌نگاری و تاریخ‌نگری سدۀ نوزدهم را متحول کرد. رانکه که مورخ رسمی دولتِ پروس بود، پارادایم روشمندی در نگارش تاریخ بُنیان نهاد و با پنج دهه آموزش دانش تاریخ، نخستین نسل مورخان حرفه‌ای را آموزش داد. با تلاش‌های وی، دانش تاریخ موضوعی علمی شد که نیازمند آموزش تخصصی بود. هدف از نگارش این مقاله، بررسی اهمیت نقش مهارت‌آموزی در آموزش دانش تاریخ با تأکید بر پارادایم رانکه‌ای خواهد بود. یافته‌های این پژوهش، بیانگر اهمیت نقش مهارت‌آموزی در تفکرات مورخ بزرگی است که علاوه بر بُنیان نهادن پارادایمی جدید در تاریخ‌نگاری، نخستین دورۀ کارورزی و کارآموزی رشتۀ تاریخ را در دوازدهم جولای 1825 میلادی راه‌اندازی کرد.
پارادایم رانکه‌ای با تلاش‌های لئوپُلدفُن‌رانکه از تأثیرگذارترین مورخان اروپای سده نوزدهم میلادی بُنیان نهاده شد که تفکرات‌اش تاریخ‌نگاری و تاریخ‌نگری سدۀ نوزدهم را متحول کرد. رانکه که مورخ رسمی دولتِ پروس بود، پارادایم روشمندی در نگارش تاریخ بُنیان نهاد و با پنج دهه آموزش دانش تاریخ، نخستین نسل مورخان حرفه‌ای را آموزش داد. با تلاش‌های وی، دانش تاریخ موضوعی علمی شد که نیازمند آموزش تخصصی بود. هدف از نگارش این مقاله، بررسی اهمیت نقش مهارت‌آموزی در آموزش دانش تاریخ با تأکید بر پارادایم رانکه‌ای خواهد بود. یافته‌های این پژوهش، بیانگر اهمیت نقش مهارت‌آموزی در تفکرات مورخ بزرگی است که علاوه بر بُنیان نهادن پارادایمی جدید در تاریخ‌نگاری، نخستین دورۀ کارورزی و کارآموزی رشتۀ تاریخ را در دوازدهم جولای 1825 میلادی راه‌اندازی کرد.

کلیدواژه‌ها